Menu ShiftCommunicator Login

Het elektronische logboek

De Shift Communicator is een online software tool die het communicatieproces tussen verschillende onderdelen binnen de organisatie faciliteert en vereenvoudigt.

Ontdek meer

Kenmerken van de Shift Communicator

Logboek

Logboek

Eenvoudig alle handelingen en gebeurtenissen per shift bijhouden

Communicatie

Communicatie

Verbeter de interne communicatie tussen ploegendiensten

Veiligheid

Veiligheid

Verhoog de veiligheid door betere informatiedoorstroming

Wachtoverdracht en elektronische shift overdracht

Wachtoverdracht

Zorg voor een soepele overdracht van de wacht

Controle

Controle

Geeft managers meer controle over de communicatie met ploegen

Rapportages

Rapportages

Krijg duidelijk inzicht in de status van processen

Veilig

Bescherming

Al uw data beschermd met firewall en paswoord beveiligd

Robuust

Robuust

Altijd bereikbaar en van overal toegankelijk

Wilt u meer weten over de Shift Communicator?

Ontdek meer